Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Tablica ogłoszeń
Praca w Urzędzie
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i Statystyki
Wyszukiwarka

Wersja WAP wap.bip.gminadabrowa.pl
Strona główna

Gmina Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

tel./fax. (077) 464 10 10

NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531 413 047

NIP Urzędu Gminy Dąbrowa: 754-18-96-773
REGON Urzędu Gminy: 000 532 903

e-mail: ug@gminadabrowa.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56:
poniedziałki, wtorki, środy: od godz. 7:30 do godz. 15:30,
czwartki: od godz. 7:30 do godz. 17:30,
piątki: od godz.7:30 do godz. 13:30


Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7:40 do 15:20,
czwartki w godzinach od 7:40 do 17:20,
piątki w godzinach od 7:40 do 13:20.


Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:

Wójt Gminy – w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00,

Sekretarz Gminy – codziennie,

Kierownik Referatu Organizacyjnego–zgłoszone ustnie do protokołu.


Konta bankowe: /zmiana od 1 lipca 2012r./

Wpłaty z tytułu podatków i opłat:
(podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłata skarbowa, itp.)
BGK O/Opole
Nr 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001
PL 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001 GOSKPLPW - SWIFT

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:
wadia przetargowe, należyte zabezpieczenie mienia)
BGK O/Opole
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003

Rachunek Organu
BGK O/Opole
Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006

udostępniono: 23.07.13 14:45 opis zmiany: | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku