Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 21-09-2023 10:24
 2. Zarządzenie Nr OR.0050.185.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – obręb Żelazna: działka nr 839/109 a.m. 3 oraz części działek nr 1082/2 a.m. 3 i nr 534/51 a.m. 4; obręb Lipowa: część działki nr 37 a.m. 1; obręb Nowa Jamka: działka nr 105/3 a.m. 1; obręb Skarbiszów: działka nr 274 a.m. 3; obręb Mechnice: działka nr 125/23 a.m. 1
  Data modyfikacji: 21-09-2023 10:26
 3. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. - 15 października 2023 r.
  Data modyfikacji: 20-09-2023 19:36
 4. Zarządzenie Nr OR.0050.182.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Karczów, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 104/1 a.m. 1 obręb Karczów, o powierzchni 0,0221 ha.
  Data modyfikacji: 20-09-2023 12:28
 5. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,3828 ha
  Data modyfikacji: 20-09-2023 12:22
 6. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.09.2023 r. decyzji nr 13/23 o odmowie uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/22 z dnia 12.07.2022 r. dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer OPO7106B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową, oznaczenia geodezyjne: obręb Żelazna, AM-2, części działek nr 9 i 10
  Data modyfikacji: 18-09-2023 14:42
 7. Zawiadomienie dotyczące realizacji zadania pt.: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminach: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów".
  Data modyfikacji: 14-09-2023 15:53
 8. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Chróścina)
  Data modyfikacji: 13-09-2023 14:49
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.180.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla terenu w miejscowości Chróścina
  Data modyfikacji: 13-09-2023 14:48
 10. Jednostki pomocnicze
  Data modyfikacji: 13-09-2023 10:44