Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie [GK.6220.12.2021] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montażu zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące”, które ma być zrealizowane na działce ewidencyjnej nr 11, obręb Dąbrowa.
  Data modyfikacji: 19-09-2022 10:46
 2. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
  Data modyfikacji: 16-09-2022 12:03
 3. Zawiadomienie [OS-OG.6220.11.2022] w formie obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej etap: 2, 3, 4, budowy Osiedla Łąki Kwiatowe w Mechnicach”.
  Data modyfikacji: 16-09-2022 09:12
 4. Budżet 2022
  Data modyfikacji: 16-09-2022 08:42
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15.09.2022 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2022.MP
  Data utworzenia: 15-09-2022 16:29
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15.09.2022 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2022.MP
  Data utworzenia: 15-09-2022 16:22
 7. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [GL.ZUZ.3.4210.43.2022.KS z dnia 24.08.2022 r.].
  Data modyfikacji: 14-09-2022 11:16
 8. Postępowania w 2022 roku
  Data modyfikacji: 13-09-2022 12:18
 9. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Dabrową i część obrębu Mechnice)
  Data modyfikacji: 12-09-2022 08:53
 10. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszarów położonych w miejscowości Dąbrowa i miejscowości Mechnice
  Data modyfikacji: 12-09-2022 08:49