Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał na sesję nr XLIV Rady Gminy z dnia 1 września 2022r.
  Data modyfikacji: 08-09-2022 14:43
 2. Zarządzenie nr OR.0050.198.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie - pomieszczenia o łącznej powierzchni 258,88 m² zlokalizowane w budynku posadowionym na działce nr 89 a.m. 1 obręb Lipowa wraz z częścią tej działki.
  Data utworzenia: 08-09-2022 12:28
 3. Zarządzenie nr OR.0050.180.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr: 201/1, 208, 202 i 572/4 a.m. 2 oraz część działki nr 171/1 a.m.2 obręb Dąbrowa; części działek nr: 400/24, 403/24 a.m. 2 i 1266/2 a.m. 3 obręb Żelazna; działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Ciepielowice; działka nr 68 a.m. 2 obręb Chróścina
  Data utworzenia: 08-09-2022 12:26
 4. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Data modyfikacji: 01-09-2022 17:08
 5. Jednostki organizacyjne
  Data modyfikacji: 01-09-2022 16:00
 6. Uchwały 2016
  Data modyfikacji: 31-08-2022 11:33
 7. Konsultacje z mieszkańcami
  Data modyfikacji: 31-08-2022 11:25
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.08.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2022.MP
  Data utworzenia: 30-08-2022 14:40
 9. Zawiadomienie OS-GK.6220.12.2022 w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mechnice” o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
  Data modyfikacji: 30-08-2022 14:12
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 26-08-2022 08:33