Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku

PDFUchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. (101,63KB)

PDFUchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 r. (105,13KB)

PDFUchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r. (358,72KB)

PDFUchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 r. (361,07KB)

PDFUchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 r. (265,05KB)

PDFUchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa (6,24MB)

PDFUchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice" (239,61KB)

PDFUchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 r. (253,13KB)