Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MPZP

Link do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Gminy Dąbrowa, który zawiera m.in. wizualizacje Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa z możliwością wyszukiwania działek ewidencyjnych

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa

UCHWAŁA  NR XXXVII/269/98  Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 001 -oznaczenie w SIP) w części dotyczącej miejscowości Chróścina dla działek nr 561/138, 571/138, 563/148 i 573/148 z karty mapy 2 – teren zabudowy mieszkaniowej, usług rzemieślniczych i handlowych.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 18 z dn. 23 czerwca 1998 r., poz. 89)
PDFUCHWAŁA NR XXXVII/269/98 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (318,21KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/269/98 Rady Gminy w Dąbrowie (123,93KB)
 

UCHWAŁA NR XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - (MPZP 002 - oznaczenie w SIP). Zmiany obejmują: ustalenie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, relacji Dobrzeń - Świebodzice w granicach wsi: Żelazna, Niewodniki, Narok i Skarbiszów (odcinek długości 9,5 km); ustalenie trasy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, długości 0,64 km w granicach wsi Chróścina, łączącego linię 400 kV Groszowice (Dobrzeń) - Ząbkowice Śląskie z linią 400 kV, relacji Dobrzeń – Wielopole; przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 200 kV, relacji Groszowice (Dobrzeń) – Ząbkowice Śląskie  na napięcie 400 kV na odcinku 4,2 km w granicach Prądy i Siedliska.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 25 z 6 kwietnia 2000 r., poz. 101)
PDFUCHWAŁA NR XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (210,07KB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa (8,66MB)
TIFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa (8,04MB)
 

UCHWAŁA NR XVIII/152/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - (MPZP 003 - oznaczenie w SIP). Zmiana planu obejmuje obszary w Karczowie – działki nr ewid. 575 i 577/12 z k.m. 3 i działki nr ewid. 151 i 152 z k.m. 2 - zabudowa   mieszkaniowa jednorodzinna
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72 z 30 listopada 2000 r. , poz. 373).
PDFUCHWAŁA NR XVIII/152/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (187,58KB)
PDFZałączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2000 Rady Gminy Dąbrowa (247,04KB)
 

UCHWAŁA NR XVIII/153/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - (MPZP 004 - oznaczenie w SIP). Zmiana planu obejmuje obszar w Chróścinie – działka nr ewid. 575/138, 579/138, 577/148 i 581/148 z k.m. 2 - zabudowa warsztatowa usług  samochodowych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72 z 30 listopada 2000 r. , poz. 374).
PDFUCHWAŁA NR XVIII/153/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (167,57KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/153/2000 Rady Gminy Dąbrowa (93,98KB)
 

UCHWAŁA NR XVIII/154/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – „Droga publiczna – Mechnice – przysiółek TURZOK” (MPZP 005 - oznaczenie w SIP).
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72 z 30 listopada 2000 r. , poz. 375)
PDFUCHWAŁA NR XVIII/154/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – „Droga publiczna – Mechnice – przysiółek TURZOK” (222,19KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/2000 Rady Gminy Dąbrowa (641,28KB)
 

UCHWAŁA NR VII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (MPZP 006 - oznaczenie w SIP). Zmiana planu obejmuje działki 27 i 28 z k.m. 1 we wsi Siedliska – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 41 z 30 listopada 2003 r., poz. 891)
PDFUCHWAŁA NR VII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (2,01MB)
TIFZałącznik do Uchwały Nr VII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa (11,16MB)
 

UCHWAŁA NR XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok (MPZP 007 - oznaczenie w SIP). Zmiana planu obejmuje działkę nr 233/1 położoną we wsi Narok przy ulicy Brzozowej – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 98 z 8 grudnia 2003 r. , poz. 1880)
PDFUCHWAŁA NR XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok (1,61MB)
TIFZałącznik do Uchwały Nr XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa (0)
 

UCHWAŁA NR XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego część wsi Prądy w rejonie „węzła Prądy” (MPZP 008 - oznaczenie w SIP).
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 59 z 9 września 2005 r., poz. 1695)
PDFUCHWAŁA NR XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego część wsi Prądy w rejonie „węzła Prądy” (216,01KB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa część 1 (25,21MB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa część 2 (13,63MB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa część 3 (17,21MB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa część 4 (19,57MB)
 

UCHWAŁA NR XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 009 - oznaczenie w SIP). Dla obszaru położonego w obrębach Lipowa, Prądy, Dąbrowa, Chróścina wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 4 stycznia 2013 r., poz. 12)
PDFUCHWAŁA NR XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (863,73KB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa (9,17MB)
 

UCHWAŁA NR XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 010 -oznaczenie w SIP). Dla obszaru  położonego w Chróścinie wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.    
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z  4 stycznia 2013 r., poz. 13)
PDFUCHWAŁA NR XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (447,67KB)
TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa (1,88MB)
 

UCHWAŁA NR XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (MPZP 011 - oznaczenie w SIP).
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z  27 września 2018 r., poz. 2672)
PDFUchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (7,95MB)

 

UCHWAŁA NR XXXIII/290/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z  22 października 2021 r., poz. 2626)
PDFUCHWAŁA NR XXXIII/290/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 22 października 2021 r., poz. 2626) (14,36MB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/290/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. (13,95MB)