Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/257/06

Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r.

 

STATUT URZĘDU GMINY DĄBROWA

 

§ 1

Urząd Gminy Dąbrowa zwany dalej „Urzędem” jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowa, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2

  1. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Księdza Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie.
  2. Obszarem działania Urzędu jest teren Gminy Dąbrowa.
  3. Wójt reprezentuje Urząd na zewnątrz.

§ 3

Przedmiotem działalności Urzędu jest pomoc Wójtowi Gminy Dąbrowa w wykonywaniu zadań Gminy Dąbrowa określonych przepisami prawa oraz w realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrowa.

§ 4

Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów właściwych dla działania jednostki budżetowej oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 5

W Urzędzie są tworzone komórki organizacyjne i stanowiska pracy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

 

§ 6

Wójt jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Urzędzie w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 7

  1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy jednostki budżetowej.
  2. Urząd rozlicza się z otrzymanych środków w ramach budżetu Gminy Dąbrowa, zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla jednostek budżetowych.

§ 8

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  2. Zmiany statutu Urzędu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

PDFUchwała Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Dąbrowa (84,44KB)