Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-06-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Nr 22/16 do sprawy GP.6733.17.2016.WJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 11, 16 i 14  z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15 kV, długość ok. 395 m, oraz budowie stacji transformatorowej słupowej.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

z up. WÓJTA

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta