Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO

Dąbrowa, dnia 5 lipca 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Chróścinie na częściach działek nr 290/25 i 588/28 z k. m. 3 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 wraz z przydomową przepompownią ścieków o orientacyjnej długości 2 m, z rur PEHD.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta