Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016

GKMOS. 6220.6.2016

Dąbrowa 06.07.2016r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na  wniosek Pana Damiana Slawika  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji Kompleksu Parkowo-Pałacowego Niewodniki i urządzenia w nim domu całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz mieszkania wspomagane dla seniorów” w miejscowości Niewodniki ul. Odrzańska na działce nr 200/11 i 200/12 obręb Niewodniki.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 103 w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56  49-120 Dąbrowa. Zainteresowane strony mogą w w/w Urzędzie, w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja