Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-07-08

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr: 190/1 i 342/2   z k.m. 2 w Dąbrowie, 497, 513 i 356 z k.m. 3 w Dąbrowie polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE – dł. 1173,0 mb wraz z hydrantem naziemnym Hn 80 – 1 szt.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w ww. urzędzie z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja