Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym

Załącznik do Zarządzenia Nr  SEK.0050.81.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia  21 lipca 2016 r.

 

 

 

W Y K A Z

 

dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym.

 

wykaz nr  1

 

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena  nieruchomości

 

Forma nabycia

1.

Chróścina, ul. Niemodlińska 20

509/19, 538/19

z mapy 3

 

0,1357 ha

 

OP1O/00063988/3, OP1O/00066537/8

 

100 520 zł

 

 

 

własność

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. użytkowej mieszkalnej 29,62 m2, pow. gospodarczej 16,16 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 117,45 m2,  stodołą o wydzielonej pow. magazynowej 163,56 m2.

Zabudowane działki przylegają do siebie, funkcjonalnie stanowią jedną posesję i użytkowane na podstawie umowy najmu jako jedna nieruchomość.

Gmina Dąbrowa dla przedmiotowej nieruchomości  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość zlokalizowana jest w części na terenie zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, w części na terenie rolnym i terenie dróg zbiorczych.

 

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia

2016 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  08 września 2016 r.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja