Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2

Dąbrowa, dnia 29 lipca 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniu w sprawie nr GP.6733.27.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Ciepielowicach na części działki nr 275 z k.m. 1 i działkach nr 242/2, 241/3, 241/2 z k.m. 1 dla inwestycji obejmującej montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowę linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym.

Wpłynęło postanowienie od Starosty Opolskiego nr GN.6124.493.2016.KS z dnia 26.07.2016 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja