Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ

Dąbrowa, dnia 27 lipca 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.31.2016.WJ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Niewodnikach na częściach działek nr 200/11 i 200/12 z k.m. 1 dla inwestycji obejmującej:

  • montaż urządzeń platformowych w budynku pałacu,
  • zmianę sposobu użytkowania budynku pałacowego hotelowo-gastronomicznego na dom całodobowej opieki nad osobami starszymi,
  • przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek rehabilitacji,
  • zbiornik bezodpływowy (szambo) 20 m3 na ścieki z budynku przeznaczonego na budynek rehabilitacji.

 

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja