Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-11

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.26.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 107/10 i 300/1  z k.m. 1 w Prądach, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej o długości ok. 120 mb wraz z montażem trzech słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową.

W przedmiotowej sprawie wpłynęły uzgodnienia od:

  • Starosty Opolskiego – postanowienie z dnia  21. 07. 2016 r. (data wpływu do UG Dąbrowa  25. 07. 2016 r.) – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  • Wojewody Opolskiego - postanowienie z dnia  25. 07. 2016 r. (data wpływu do UG Dąbrowa  25. 07. 2016 r.) – w odniesieniu do zadań rządowych,
  • Marszałka Województwa Opolskiego - postanowienie z dnia  22. 07. 2016 r. (data wpływu do UG Dąbrowa  03. 08. 2016 r.) – w zakresie zadań samorządu województwa
  • Zarządu Dróg Wojewódzkich - postanowienie (z uwagą) z dnia  02. 08. 2016 r. (data wpływu do UG Dąbrowa  10. 08. 2016 r.) – w odniesieniu do terenów przyległych do drogi wojewódzkiej.

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta
Erwin Marsolek

Zastępca Wójta