Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Podatki i opłaty lokalne

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia (27,27KB)

DOCXWniosek o zwrot/zarachowanie nadpłaty (24,16KB)

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach podatków

Wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

PDFWzór wniosku akcyza 2024 (878,45KB)

DOCXOświadczenie o gruntach dzierżawionych - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (16,67KB)

DOCZestawienie faktur- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (36,50KB)

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach odpadów komunalnych

Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności 

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (86,94KB)

PDFZgłoszenie pobytu stałego (414,41KB)

PDFZgłoszenie pobytu czasowego (398,94KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (1,76MB)

PDFNowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (136,10KB)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PDFWniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (198,13KB)

DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (22,79KB)

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (21,44KB)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)

PDFWzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (352,92KB)

PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz B z klauzulą odpowiedzialności (289,42KB)
PDFDeklaracja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Formularz A z klauzulą odpowiedzialności (259,67KB)

DOCXWniosek zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (16,00KB)

DOCXZgłoszenie szkody łowieckiej.docx (14,10KB)

Gospodarka Przestrzenna

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (20,28KB)

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (363,58KB)

DOCWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy wersja edytowalna.doc (354,50KB)

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (15,65KB)

DOCWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (28,00KB)

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (27,00KB)

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc (28,00KB)

Budownictwo i Inwestycje

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego (51,54KB)

Inne

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (35,50KB)

DOCXWniosek o wynajem świetlicy (492,98KB)