Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO

Dąbrowa, dnia 14 września 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.34.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sławicach na częściach działek nr 1332/125, 746/125 i 1190/50 z k.m. 4 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 o długości ok. 60 m i budowę sieci wodociągowej Ø 50 – 63 o długości ok. 50 m.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta