Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ

 

 

Dąbrowa, dnia 15 września 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania nr GP.6733.30.2016.WJ dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 200/12 z k.m. 1 w Niewodnikach, obejmującej budowę budynku mieszkań wspomaganych oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta
/-/ Erwin Marsolek
Zastępca Wójta