Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ

Dąbrowa, dnia 28 września 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie nr GP.6733.33.2016.WJ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Karczowie na częściach działek nr 355/1 i 355/2 z k.m. 1 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 50 o długości 25 m wraz z przydomową przepompownią ścieków.

Wpłynęło postanowienie Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego nr EM-0211/5152/857/16 z dnia 16.09.2016 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta