Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta

PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,87KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 Lipca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu ,,Koron Żniwnych'' (118,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (102,43KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (102,43KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2024 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr OR.0050.225.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy (103,96KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 05.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy pl. Placu Powstańców Śląskich 2, w miejscowości Dąbrowa. (234,80KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.97.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 05.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy pl. Placu Powstańców Śląskich 2, w miejscowości Dąbrowa. (467,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 893/131 a.m. 3 obręb Żelazna (278,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (279,83KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (262,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (264,76KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (264,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (265,38KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (192,63KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.67.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (168,53KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.66.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (170,08KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (192,56KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (382,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (383,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego – działka nr 392 a.m. 3 obręb Narok, o powierzchni 0,1200 ha (277,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 193/6 a.m. 1 obręb Karczów (278,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – część działki nr 269/6 a.m. 2 obręb Dąbrowa oraz działka nr 202/2 a.m. 1 obręb Niewodniki (279,70KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28.02.2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania (121,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki celem obsługi gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (129,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (530,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (123,05KB)

PDFZWG-doskonalenie zawodowe-2024.pdf (123,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,52KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (354,86KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sokolniki (170,88KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r (139,17KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.255.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (99,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 254.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku (126,71KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.224.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Publicznego Żłobka w Żelaznej (131,11KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa nr OR.0050.224.2023 z 13.11.2023r. Plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny Publicznego Żłobka w Żelaznej (542,35KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.220.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa, położonych w Dąbrowie przy ul. Zamkowej nr 5, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców – lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 13,50 m² oraz lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 41,26 m². (283,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.208.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji XIV Biegu Niepodległości (101,28KB)
PDFRegulamin Biegu Niepodległości 2023 - Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr. OR 0050.208.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2023r. (204,93KB)
PDFZał. nr 1 do Regulaminu XV Biegu Niepodległości (104,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.191.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa II Kadencji. (124,96KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.186.2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.185.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – obręb Żelazna: działka nr 839/109 a.m. 3 oraz części działek nr 1082/2 a.m. 3 i nr 534/51 a.m. 4; obręb Lipowa: część działki nr 37 a.m. 1; obręb Nowa Jamka: działka nr 105/3 a.m. 1; obręb Skarbiszów: działka nr 274 a.m. 3; obręb Mechnice: działka nr 125/23 a.m. 1 (285,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.182.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Karczów, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 104/1 a.m. 1 obręb Karczów, o powierzchni 0,0221 ha. (278,31KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.181.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,49KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.180.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla terenu w miejscowości Chróścina (105,76KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.180.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2023 r. (319,41KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.177.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu celem dokonania uzgodnień obejmujących projekt granic tworzonej jednostki pomocniczej (101,32KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej w Naroku (193,47KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.156.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.132.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki (126,35KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.133.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (269,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.131.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu „ Koron żniwnych”. (142,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.126.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych (498,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (265,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (263,33KB)

PDFZarządzenie OR.0050.99.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali z najmem socjalnym stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa (108,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - obręb Żelazna: działka nr 584/152 a.m. 3 i nr 535/66 a.m. 4 oraz część działki nr 534/51 a.m. 4; obręb Dąbrowa: część działki nr 269/6 a.m. 2; obręb Nowa Jamka: działka nr 158 a.m. 1; obręb Narok: część działki nr 311/2 a.m. 3 (284,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, część działki nr 445 a.m. 3 obręb Narok o powierzchni 914 m² wraz z zabudowaniami: budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem szatni-łącznika (279,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie” w gminie Dąbrowa (105,03KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 maja 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku (268,42KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy. (111,30KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.76.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku (342,84KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.72.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (353,35KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.70.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (334,24KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.68.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (316,94KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (384,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Karczowie (382,62KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Chróścinie (383,27KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (279,77KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.62.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (292,18KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.60.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (332,20KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.58.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (318,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64 w miejscowości Dąbrowa (96,62KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.57.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11.04.2023 r. (71,86KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku (187,83KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.54.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (336,35KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (189,83KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (422,71KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (385,22KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.40.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (371,15KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, stanowiącej własność gminy Dąbrowa, działka nr 220/2 z arkusza mapy 3 położona w obrębie Skarbiszów (494,99KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.36.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (331,95KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (286,69KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.31.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (314,47KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.29.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023r. (428,15KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych (133,43KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.27.2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,18KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.26.2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,24KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej (198,85KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Dąbrowa (103,26KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej. (118,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023 r. (292,88KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,74KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy (188,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023 r. (292,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,36KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (355,49KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (117,82KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.6.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2022/2023 (263,08KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2023 r. (338,59KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. (110,63KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2022/2023 (270,32KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.308.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.0050.8.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej w Dąbrowie (48,70KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 307.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku (127,83KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.305.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (314,85KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.302.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. (110,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.300.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (330,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.298.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (301,24KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.296.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (318,95KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.291.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (299,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.290.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (194,17KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.288.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznego Przedszkola w Naroku (372,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.286.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (301,82KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.274.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 1087/109 i 1231/109 a.m. 3 obręb Żelazna, nr 309/10 a.m. 5 i nr 558/52 a.m. 4 obręb Chróścina, nr 332 i 353 a.m. 2 obręb Dąbrowa, nr 217 a.m. 1 obręb Karczów, nr 311/2 a.m. 3 obręb Narok, nr 315/2 a.m. 2 obręb Niewodniki, nr 893/131 a.m. 3 obręb Żelazna (288,36KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 268 .2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (108,45KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.280.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (292,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.278.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (580,85KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.272.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (374,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.269.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (485,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.266.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (301,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.264.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (300,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.261.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (317,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.259.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (380,00KB)
PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.259.2022.pdf (59,75KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.260.2022 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (377,76KB)
PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.260.2022.pdf (60,65KB)

PDFZarządzenie OR.0050.249.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2022 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (203,12KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.244.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji XIV Biegu Niepodległości (124,70KB)

DOCXZał. nr 1 do Zarządzenia Nr. OR 0050.244.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2022r. (14,60KB)

DOCXRegulamin Biegu Niepodległości (21,32KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.234.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 października 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie'' realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (101,27KB)

PDFZarządzenie Nr OR.005.212.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.136.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa I Kadencji. (367,12KB)

PDFZarządzenie OR.0050.211.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie (203,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.204.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (310,49KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.198.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie - pomieszczenia o łącznej powierzchni 258,88 m² zlokalizowane w budynku posadowionym na działce nr 89 a.m. 1 obręb Lipowa wraz z częścią tej działki. (314,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.197.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2022r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznego Przedszkola w Naroku (129,13KB)

PDFZarządzenie OR.0050.190.2022 z dnia 26.08.2022 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa (194,56KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia OR.0050.190.2022 z dnia 26.08.2022r. (318,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.188.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (301,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.186.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (305,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.184.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (295,39KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.180.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr: 201/1, 208, 202 i 572/4 a.m. 2 oraz część działki nr 171/1 a.m.2 obręb Dąbrowa; części działek nr: 400/24, 403/24 a.m. 2 i 1266/2 a.m. 3 obręb Żelazna; działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Ciepielowice; działka nr 68 a.m. 2 obręb Chróścina (290,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.177.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (298,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.175.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (313,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.174.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu „ Koron żniwnych” (175,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.170.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (284,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (169,28KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.168.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (279,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.164.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (476,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (427,27KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.160.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (302,89KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.157.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (293,71KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.155.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (491,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.153.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (376,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.151.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (333,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.147.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (335,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.146.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku (455,90KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.145.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku (361,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (333,63KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (289,03KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.135.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (389,48KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.133.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (430,53KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.132.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku (341,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.130.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (332,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (335,71KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.123.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (282,62KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (331,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku (383,82KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (381,76KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (350,99KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (304,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku (385,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (384,56KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (335,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (280,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,00KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (191,62KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy terenu (279,11KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (321,09KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. ( (350,47KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,43KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,63KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,87KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (189,94KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2022 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej w Chróścinie (97,26KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. (117,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (304,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (422,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (348,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (303,42KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (306,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (34,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr OR.0050.15.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa (196,46KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.47.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2022 r. (202,16KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (35,00KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.43.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, działka nr 1237/109 a.m. 3 obręb Żelazna o powierzchni 0,1692 ha (RIVb-0,1053, ŁIV-0,0639) oraz działka nr 272 a.m. 3 obręb Skarbiszów o powierzchni 0,0300 ha (Ws). (300,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2022r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. rejestracji uchodźców z Ukrainy w Gminie Dąbrowa (194,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (15,41KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (307,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (317,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (322,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (190,99KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.12.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (266,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (216,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego w 2022 roku. (203,99KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2022 r. (320,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (321,71KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa (196,67KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.15.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 r. (200,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 16 .2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie spierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy (138,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (211,40KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (356,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (275,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej w Dąbrowie (367,82KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.6.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.4.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2021/2022 (195,75KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2021/2022 (284,78KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.232.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr OR.0050.225.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy (201,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 231 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku (376,31KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.227.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. (279,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.223.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 331 położonej w obrębie Ciepielowice (142,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.214.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. (166,34KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.209.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” (116,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.191.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie części nieruchomości położonej w Chróścinie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego (125,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.190.2021 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dabrowa- lokal w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie (84,42KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.189.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Chróścinie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego posadowionego na w/w działce, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (167,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (118,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.184.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji XIV Biegu Niepodległości (101,35KB)
PDFRegulamin XIV Biegu Niepodległości (169,13KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Regulaminu XIV Biegu Niepodległości (130,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.181.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (173,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.180.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. (122,03KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.173.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2021r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej przez Gminę Dąbrowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 577/81 k.m. 3, obręb Chróścina (145,47KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.170.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej (196,90KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.167.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (188,40KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.166.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (147,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.165.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 171/1 położonej w obrębie Dąbrowa na okres do jednego roku i ustaleniu stawki czynszu dzierżawnego (146,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (117,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.159.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa I Kadencji (377,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.155.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy terenu (118,22KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.145.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Skarbiszów, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 220 z arkusza mapy 3 (189,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.144.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (164,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (36,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie terminu i formy dokonywania zgłoszeń kandydatów do Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa (204,60KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 135 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa oraz nadania mu regulaminu (152,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (33,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,40KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.124.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu „ Koron żniwnych”. (141,40KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.120.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Młodzieży (119,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (33,76KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (104,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora przedszkola (117,28KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (103,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,17KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,62KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,45KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś” (576,74KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie wznowienia działalności utworzonych przez gminę klubów seniora (100,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy (64,34KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pod nazwą: realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy w 2021 roku (392,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (33,78KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (33,35KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 maja 20201r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł netto (132,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Dąbrowa, stanowiącej własność gminy Dąbrowa, oznaczonej nr działki 152/25 z arkusza mapy 2 (175,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (201,31KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (530,85KB)

PDFZarządzenie OR.0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali z najmem socjalnym stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa (102,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (293,80KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 54 .2021 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 29 marca 2021r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Naroku, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- pomieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej w Naroku (194,16KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2021r. (114,75KB)

PDFZarządzenie OR.0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali z najmem socjalnym stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa (104,48KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (292,75KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa położonej w Dąbrowie, działka nr 970/175 z arkusza mapy 4, obręb Sławice (426,82KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 48 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa (125,69KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.48.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2021 r. - Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa (111,71KB)

PDFZarządzenie OR.0050.47.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (112,52KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2021r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej przez Gminę Dąbrowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 255/4 k.m. 2, obręb Dąbrowa (120,38KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 marca 2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr OR.0050.225.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy (104,66KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany (166,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 38 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku (128,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. (171,85KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (37,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy Dąbrowa, oznaczonych nr działek: 359/11, 359/12, 359/13, 359/14, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/19 z arkusza mapy 1 (233,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (36,54KB)

PDFZarządzenie OR.0050.31.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021. (29,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (326,99KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (342,24KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 (486,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 (194,08KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (377,88KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dąbrowie do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r (297,60KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (36,38KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (36,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2021 r. (37,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2021. (702,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (97,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021 (277,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (353,73KB)


PDFZarządzenie Nr OR.0050.225.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy (124,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.224.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (46,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.223.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (38,78KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 222 .2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku. (160,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.221.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (38,56KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.219.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (124,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.218.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. (614,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.217.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.81.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dąbrowie (40,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.216.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie aktualizacji ,, Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Dąbrowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny'' (268,23KB)

 

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.215.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (976,94KB)

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.214.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (218,87KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.213.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Dąbrowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46/4 k.m.2, obręb Dąbrowa (58,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (149,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Skarbiszów, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 220 z arkusza mapy 3 (186,16KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.209.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (116,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.208.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (127,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.207.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (238,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.206A.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (53,54KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.206.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (48,03KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.205A.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (32,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.205.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (33,22KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.204.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (58,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.203.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (44,48KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.202.2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (49,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.201.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (33,27KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.198.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa (108,59KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.196.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (31,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.183.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Dąbrowa (201,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.184.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności utworzonych przez gminę klubów seniora (199,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.179.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności opiekuna podwórkowego (100,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców (205,25KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.168.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 października 2020r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (34,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.160.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (69,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.157.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (68,33KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.155.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro (103,11KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (27,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.150.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (31,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.147.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (29,08KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.138.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro (120,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy, usytuowany w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Bocznej 17a w miejscowości Żelazna (214,14KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.149.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (211,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców (265,17KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych (96,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (217,95KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (205,09KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (217,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (57,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (200,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „ Moja Zagroda” w 2020 r. (217,52KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (228,66KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (265,61KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (221,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (223,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0052.92.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „ Aktywna Wieś” (53,78KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.91.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej (298,67KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.90.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki (292,68KB) 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu (216,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (295,69KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (387,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dąbrowie. (295,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (213,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka i opiekunów dziennych. (106,41KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (289,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (341,67KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050. 72 .2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2020 (149,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 (140,11KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.70.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych (102,21KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.69.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka i opiekunów dziennych (106,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (227,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020. (241,49KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (823,21KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (213,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (215,73KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu zamówień do 30 tys Euro (105,00KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – lokal socjalny o pow. 70,30 m², położony w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 66 w miejscowości Prądy (31,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 8,6 m², usytuowany na parterze w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa (31,31KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych (102,59KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020. (165,92KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.54.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych (101,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (213,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (215,73KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych (103,74KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.44.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds dostępności.pdf (146,38KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2020 Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (560,07KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.41.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. w czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych (103,63KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (571,16KB)

PDFZarządzenie SEK.0050.36.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (410,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (96,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (356,35KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (809,85KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 21,2 m², usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Wiejskiej 6 w miejscowości Narok (30,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (563,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2020 (115,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (54,95KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia SEK.0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (227,48KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.15.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie (96,98KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (378,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,65KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (354,59KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (563,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (806,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.4.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (196,11KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020 (561,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (116,00KB)                                                               


PDFZarządzenie Nr SEK.0050.289.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Gminy Dąbrowa oraz organizacji jej pracy (581,89KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.287.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr SEK.0050.210.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (107,33KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050. 286 .2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku (138,32KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.282.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (321,58KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.275.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań Gminy Dąbrowa, organizacji jej pracy oraz zadań przydzielonych do realizacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Dąbrowa. (38,78KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (275,75KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz dotychczasowego najemcy (30,82KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.251.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej (126,32KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1, obręb Mechnice (38,83KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.243.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320/111 z arkusza mapy 1, obręb Karczów (23,23KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.209.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Realizacji Gminnego Pro (48,87KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.208.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa (155,10KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.207.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień udzielonych pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (125,59KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - część działki nr 89 z arkusza mapy 1 o pow. 0,011566 ha (80,54KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.195.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (125,37KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.194.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. (127,41KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.186.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej (490,54KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.167.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (98,75KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.166.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Chróścinie (311,14KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.163.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy. (144,51KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.162.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (97,65KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.161.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (27,35KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.160.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/120, 320/121, 320/122, 320/123, 320/137, 320/138 z arkusza mapy 1, obręb Karczów (55,67KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.159.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/139, 320/140, 320/141, 320/142, 320/143, 320/144, 320/145, 320/146, 320/147 z arkusza mapy 1, obręb Karczów (56,04KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.158.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 320/114, 320/115, 320/116, 320/117, 320/118, 320/119 z arkusza mapy 1, obręb Karczów (55,67KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.157.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (425,17KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.156.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na obszarze Gminy Dąbrowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (127,91KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 10/1 z arkusza mapy 1 o pow. 0,0012 ha i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (70,86KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.150.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Dąbrowa (264,42KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.143.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Koron żniwnych" (30,66KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.142.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy (145,56KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.130.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz określenia trybu jej pracy (138,76KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.129.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (527,62KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.128.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr SEK.0050.91.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Moja zagroda" oraz "Aktywna wieś" (48,71KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,3828 ha (67,91KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,8647 ha (66,24KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.115.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy.pdf (126,91KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego ....pdf (70,99KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.111.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Moja zagroda" i "Aktywna wieś". (36,19KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.102.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (497,48KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.101.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (496,00KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.91.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu "Moja zagroda", "Aktywna wieś" (46,97KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.90.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie. (604,98KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.86.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019 (51,11KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa (56,42KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa (58,99KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.80.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019 (49,70KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.78.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2019 (50,55KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.77.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie (602,87KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie (603,70KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.56.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds organizacji wyborów.pdf (229,62KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.23.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.pdf (46,25KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.17.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenie gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (164,82KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.15.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o stypendia sportowe.pdf (316,58KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.6.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (189,42KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.5.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (188,64KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.4.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.pdf (564,24KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.2.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie powołania Komis.pdf (418,76KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.200.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (548,21KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.199.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (212,05KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.198.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (228,04KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.197.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (240,94KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.196.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do umowy użyczenia w sprawie przekazania składników mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. (646,54KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.195.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (210,77KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.192.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (236,87KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.191.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,17KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.190.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (566,44KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.189.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (519,73KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.188.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (872,67KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.187.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (270,54KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.186.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (208,07KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.185.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,62KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.183.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,02KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.182.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (433,73KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.181.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (56,24KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.180.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (213,59KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.179.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,28KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.178.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (872,73KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.177.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów finansowych.pdf (150,20KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.176.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (3).pdf (398,49KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.175.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (703,11KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.174.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (393,66KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.173.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (295,25KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.172.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (407,79KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.171.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.pdf (147,10KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.170.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (214,19KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.169.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,44KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.167.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,83KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.165.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,61KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.161.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,84KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.160.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (261,51KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.159.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (53,66KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.158.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (185,26KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.157.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (49,97KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.156.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (207,02KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.155.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,55KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.153.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,23KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.152.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (241,50KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.151.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,15KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.150.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (213,29KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.148.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (216,70KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.147.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,26KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.146.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r. (205,52KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.145.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (224,46KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.144.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (208,49KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.143.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,26KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.142.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (191,45KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.141.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (211,31KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.140.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (192,56KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.139.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2018 r..pdf (203,48KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ustalenia stawki czynszu dzierżanego.pdf (299,78KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ustalenia stawki czynszu dzierżanego.pdf (664,70KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.124.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,34KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.121.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (49,94KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.111.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,10KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.109.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,45KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.105.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,99KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.103.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,28KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.101.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,28KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.99.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,29KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.93.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,42KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.91.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (49,94KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.87.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,98KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.85.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (53,23KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.83.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,01KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.81.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,82KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.70.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,13KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.68.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,69KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.66.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,62KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.53.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,72KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.47.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (48,78KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.45.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,51KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.41.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,89KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.39.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,14KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.37.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (53,42KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.35.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,34KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.30.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,18KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.17.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (50,59KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.15.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (51,59KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.9.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,48KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.7.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2018 (52,22KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.179.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (53,54KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.160.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,31KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.158.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,26KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.155.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (54,98KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.153.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,64KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.143.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,15KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.137.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,46KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.135.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,86KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.133.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,69KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.131.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (53,61KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.129.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (60,41KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.127.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,81KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.125.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,70KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.117.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,34KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.115.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (49,90KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.113.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,20KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.111.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,26KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.99.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,88KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.89.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,14KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.87.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,40KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.85.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,93KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.75.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,43KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.73.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,69KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.80.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania rejestru instytucji kultury Gminy Dąbrowa (38,10KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.65.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (53,20KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.63.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,64KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.45.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (53,03KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.43.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola (65,30KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.42.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (61,35KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.39.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,15KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.34.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (52,58KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.32.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,94KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.29.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,89KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.27.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,17KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.25.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany dla termomodernizacji budynku świetlicy w Żelaznej, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (977,75KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.21.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,31KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.18.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,41KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.5.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (51,52KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.3.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2017 (50,74KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.167.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (53,03KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.165.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (50,73KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.163.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (52,99KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.161.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,17KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.159.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,23KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.148.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,34KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.146.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,35KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.142.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,14KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.140.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (52,18KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.137.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (52,09KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.135.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,15KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.133.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (53,17KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.131.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,13KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.129.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (52,89KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.127.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,04KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.125.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie Gminy Dąbrowa (26,99KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.121.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (51,86KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.117.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (53,63KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.113.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (53,48KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.110.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (52,90KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.107.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (111,93KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.104.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (112,63KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.102.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (111,23KB)

PDFZarządzenie NR SEK.0050.93.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 (111,45KB)

PDFZarządzenie nr SEK.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie organizacji konkursów „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś” (735,57KB)