Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje radnych

PDFInterpelacja zgłoszona w dniu 28.08.2021r. przez Pana Waldemara Prudlika (w tym odpowiedź) (90,97KB)

PDFInterpelacja zgłoszona w dniu 14.08.2021r. przez Panią Marię Sikora (w tym odpowiedź) (99,45KB)

PDFInterpelacja zgłoszona w dniu 29.03.2019r. przez Pana Alfreda Biskupa (w tym odpowiedź) (182,58KB)

PDFWiosek zgłoszony w dniu 28-02-2019 r. przez Waldemara Prudlika dot. wyburzenia budynku przy ul Opolskiej w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (655,72KB)

PDFWiosek zgłoszony w dniu 28-02-2019 r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. naprawy parkietu w Klubie Seniora (w tym odpowiedź).pdf (364,80KB)

PDFInterpelacja złoszona w dniu 28-02-2019 r. przez Waldemara Prudlika dot. sfinansowania zniornika na wodę w sam. bojowym (w tym odpowiedź).pdf (642,46KB)

PDFInterpelacja złoszona w dniu 28-02-2019 r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. zakupu ogrodzenia wokół stanu (w tym odpowiedź).pdf (946,11KB)

PDFInterpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach..pdf (1,05MB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 17.08.2017 r. przez Pana Alfreda Biskupa dot. możliwości pozyskania obiektu i terenu Zespołu Szkół Rolniczych w Chróścinie (w tym odpowiedź) (254,44KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 07.09.2017r. przez Panią Marię Sikorę dot. utworzenia regulaminu gminnego konkursu koron żniwnych (w tym odpowiedź).pdf (98,71KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. dofinansowania budowy wiaty na opał dla OSP Żelazna (w tym odpowiedź).pdf (496,61KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. montażu tablic z nazwami ulic w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (67,63KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. montażu trzech opraw oświetlenia ulic w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (331,73KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. mostku nad rowem Rzeczyca na ul. Leśnej w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (973,48KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. pomnika radzieckiego przy ul. Opolskiej w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (248,57KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. przebudowy linii na-powietrznej nad placem zabaw w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (392,58KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. remontu świetlicy wiejskiej w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (608,67KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. ul. Leśnej w Żelaznej (w tym odpowiedź).pdf (837,82KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 11.07.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. zakupu samochodu terenowego dla OSP Żelazna (w tym odpowiedź).pdf (92,61KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 19.06.2017r. przez Pana Mariusza Konopę dot. zmiany trasy autobusu szkolnego (w tym odpowiedź) (631,02KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 30.01.2017r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. ul. Dobrzańskiej w Żelaznej (w tym odpowiedź) (131,53KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 05.01.2017r. przez Pana Mariusza Konopę dot. funkcjonowania świetlic wiejskich oraz ustawienia luster w Ciepielowicach (w tym odpowiedź) (283,02KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 28.07.2016r. przez Pana Mariusza Konopa dot. prac konserwatorów Urzędu Gminy Dąbrowa (w tym odpowiedź) (119,72KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 28.07.2016r. przez Pana Mariusza Konopa dot. ustawienia luster drogowych w miejscowości Ciepielowice (w tym odpowiedź) (195,04KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 07.10.2016r. przez Pana Piotra Losa dot. naprawy nawierzchni dróg we Wrzoskach (w tym odpowiedź) (1,19MB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 24.08.2016r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. tablicy ostrzegawczej przy ul. Opolskiej w Żelaznej (w tym odpowiedź) (539,02KB)

PDFInterpelacja zgłoszona dnia 24.08.2016r. przez Pana Waldemara Prudlika dot. usunięcia drzewa przy drodze wojewódzkiej w Żelaznej (w tym odpowiedź) (492,42KB)