Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku

PDFUchwała NR XXII/148/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy (91,17KB)

PDFUchwała NR XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (286,64KB)

PDFUchwała NR XXII/150/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie skargi na działania Kierownika OPS w Dąbrowie (165,94KB)

PDFUchwała NR XXII/151/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok (395,28KB)

PDFUchwała NR XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa (103,67KB)

PDFUchwała NR XXII/153/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa (141,57KB)