Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.

Załącznik do  Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.

 

W Y K A Z

 

dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa.    

wykaz nr 2

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena  nieruchomości

 

Forma nabycia

1.

Wrzoski

694/35

z mapy 4

0,0110

OP1O/00076528/5

9300 zł

własność

 

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej we Wrzoskach przy ul. Wrocławskiej 44 ( działka nr 34  z arkusza mapy 4) - stanowi dojazd z drogi publicznej.

Gmina Dąbrowa dla przedmiotowego terenu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o której jest mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 03 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  15 grudnia 2016 r.

 

Wójt

/-/ Marek Leja