Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO

Dąbrowa, dnia 7 listopada 2016 r.

GP.6733.34.2016.AO

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 7 listopada 2016 r. decyzji nr 35/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sławicach na częściach działek nr 1332/125, 746/125, 1190/50 z k.m. 4 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 o długości ok. 60 m oraz budowę sieci wodociągowej Ø 50 – 63 o długości ok. 50 m.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta