Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP

Dąbrowa, dnia 22 grudnia  2016r.

GP.6733.38.2016.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.38.2016.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego w Dąbrowie na części działki nr 301/12 z k.m. 2 dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej Ø 90-160 o długości ok. 60 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160-200 o długości ok. 60 m.

Wpłynęło postanowienie od:

- Starosty Opolskiego nr GN.6124.783.2016.KŚ z dnia  07.12.2016 r.

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta