Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP

Dąbrowa, dnia 04.01. 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.39.2016.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Niewodnikach na części działki nr 200/12 z k.m. 1 dla inwestycji obejmującej: budowę budynku usługowo-mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki.

Wpłynęły postanowienia od:

  • Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5151.112.2016.KO  z dnia    16.12.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.12.2016r.),
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr TUP/U/7122/2285/16 z dnia 20.12.2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2016r.)

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta