Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

PDFUchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (94,56KB)

PDFUchwała nr XXIV/161/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zarzą-dzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Chróścina i Ciepielowice (88,92KB)

PDFUchwała nr XXIV/162/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 (205,69KB)

PDFUchwała nr XXIV/163/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (238,05KB)

PDFUchwała nr XXIV/164/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa (92,66KB)

PDFUchwała nr XXIV/165/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie (197,39KB)

PDFUchwała nr XXIV/166/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelaznej (90,93KB)

PDFUchwała nr XXIV/167/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia (265,43KB)

PDFUchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. (115,13KB)

PDFUchwała nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (93,74KB)