Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Dąbrowa, 2017-02-08

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(netto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

561 732,49

III kwartał

2017 r.

 1.  

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

2017 r.

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00

IV kwartał

2017 r.

 

Sporządził: Grzegorz Jeziorański

 

ZATWIERDZIŁ:

/-/ Marek Leja

Wójt Gminy

Dąbrowa, 2017-04-21

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Aktualizacja nr 1

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(netto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

255 284,55

II kwartał

2017 r.

 1.  

Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

561 732,49

III kwartał

2017 r.

 1.  

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

2017 r.

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00

IV kwartał

2017 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził:

Grzegorz Jeziorański

ZATWIERDZIŁ:

/-/ Marek Leja

Wójt Gminy

 

Dąbrowa, 2017-06-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Aktualizacja nr 2

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(netto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

255 284,55

II kwartał

2017 r.

 1.  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

510 262,26

II kwartał

2017 r.

 1.  

Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

561 732,49

III kwartał

2017 r.

 1.  

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

2017 r.

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00

IV kwartał

2017 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził:

Grzegorz Jeziorański

ZATWIERDZIŁ:

 Z –up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

 

Dąbrowa, 2017-08-14

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Aktualizacja nr 3

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(netto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

255 284,55

II kwartał

2017 r.

- zadanie po przetargu (podpisana umowa)

 1.  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

510 262,26

II kwartał

2017 r.

- zadanie po przetargu (podpisana umowa)

 1.  

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 406,50

III kwartał

2017 r.

 1.  

Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

561 732,49

III kwartał

2017 r.

 1.  

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

2017 r.

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00

IV kwartał

2017 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził:

Grzegorz Jeziorański

ZATWIERDZIŁ:

 Z –up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta