Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP

Dąbrowa, dnia 9 luty 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.43.2016.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej w Dąbrowie na działkach nr 313/3 i 190/1 z k.m. 2 obejmującej rozbudowę remizy OSP w celu utworzenia Centrum Magazynowo-Logistycznego z funkcją sanitarną oraz budowę zjazdu z drogi publicznej.

Wpłynęły postanowienia:

-  z Zarządu dróg Powiatowych w Opolu nr ZDP.DT.7334-1-11/2017 z dnia 02.02.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 06.02.2017r.)

- od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5151.3.2017.KO  z dnia 01.02.2017 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 03.02.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta