Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP

Dąbrowa, dnia 23 lutego 2017 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania nr GP.6733.42.2016.MP dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii energetycznej napowietrzno-kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego, oznaczenia geodezyjne: obręb Niewodniki, AM-1, części działek nr 158 i 139.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta
Erwin Marsolek
Zastępca Wójta