Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP

Dąbrowa, dnia 23 marca 2017 r.

GP.6733.6.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.6.2017.MP dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887 w miejscowości Niewodniki” planowanej na części działek nr 116, 157/2, 157/5, 157/6, 158 i 169 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Niewodniki oraz na części działki nr 274 (AM-2) w obrębie ewidencyjnym Narok.

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta