Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku

PDFUchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (373,49KB)

PDFUchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017 (257,02KB)

PDFUchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (208,75KB)

PDFUchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki czę-ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (93,89KB)

PDFUchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. "Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa" (91,12KB)

PDFUchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (89,65KB)

PDFUchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (268,69KB)

PDFUchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok (502,29KB)

PDFUchwała nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (517,13KB)