Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP

Dąbrowa, dnia 12 kwietnia 2017r.

GP.6733.3.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie GP.6733.3.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działek nr 29/2, 46/3, 46/4 i nr 140, AM-1, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Siedliska polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego. 

Wpłynęło postanowienie:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.147.2017.KS z dnia 23.03.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 28.03.2017r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta