Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP

Dąbrowa, dnia 24 kwietnia 2017 r.

GP.6733.28.2016.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa nr 30/16 z dn. 19.08.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowę linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie rekreacyjnym, oznaczenia geodezyjne: obręb Chróścina, AM-4, część działki nr 558/52 i 372/52.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta