Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP

Dąbrowa, dnia 8 maja 2017r.

GP.6733.8.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie GP.6733.8.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działek nr: 328/42, 320/43 i 330/42 (AM-2) w obrębie ewidencyjnym Mechnice obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø40-50 o orientacyjnej długości L=10m wraz z przydomową przepompownią ścieków.

Wpłynęło postanowienie:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.204.2017.KŚ z dnia 21.04.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 28.04.2017r.).

 

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta