Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia  07 czerwca 2017 r.

W Y K A Z

dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa

wykaz nr  1

Lp.

Oznaczenie i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena nieruchomości

 

Forma nabycia

1.

Narok

478/3

z mapy 5

0,0992

OP1O/00089705/4

26 000 zł

własność

2.

Narok

478/6

z mapy 5

0,0997

OP1O/00089705/4

26 000 zł

własność

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości  obowiązującej w dniu sprzedaży. 

 

 

Działki niezabudowane  przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 98/13, 99/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wydzielenie drogi wewnętrznej.

Działki znajdują się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 05 lipca 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 26 lipca 2017 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja