Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa

Nr OR. 210.2.2017

Dąbrowa, 2017-07-27

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. budownictwa 

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1(opis wolnego stanowiska)

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. list motywacyjny/podanie o pracę,
  2. kwestionariusz osobowy – stanowiący załącznik nr 2,
  3. ksero dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  4. pisemne oświadczenie  kandydata:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. referencje lub poręczenia osobiste.

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Z-up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta/-/

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia (51,97KB)
PDFKwestionariusz osobowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia (50,76KB)