Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017

Dąbrowa 11.08.2017r.

GKMOS.6220.5.2017                                                                                                                                 

 

 

OBWIESZCZENIE

             Zgodnie z art. 49 w związku z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.1235 z późń. zm)

Zawiadamiam

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ewid. 93/1, obręb Ciepielowice, gmina Dąbrowa, w powiecie opolskim, województwo opolskie

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

 

 

Otrzymują:

  1. Daniel Szymaczewski Ciepielowice ul. Krótka 6 49-120 Dąbrowa
  2. aa
  3. strony postępowania