Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.105.2017

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia  20 września 2017 r.

 

W Y K A Z

dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Dąbrowa

wykaz nr  2

 

Lp.

Oznaczenie i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena  nieruchomości

 

Forma nabycia

1.

Dąbrowa

405/38

z mapy 2

0,0091

OP1O/00114847/6

2 271 zł

własność

 

Działka niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i linii kolejowej, pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w wodę, kanalizację i energię elektryczną.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka była objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. realizacji kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Ciepielowice.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 21 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  2 listopada  2017 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja