Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku

PDFUchwała nr XXXII/221/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (93,38KB)

PDFUchwała nr XXXII/222/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (205,09KB)

PDFUchwała nr XXXII/223/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy (89,84KB)

PDFUchwała nr XXXII/224/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy" (1,23MB)

PDFUchwała nr XXXII/225/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (89,36KB)

PDFUchwała nr XXXII/226/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa (113,18KB)

PDFUchwała nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach pro-wadzonych przez gminę Dąbrowa (103,61KB)

PDFUchwała nr XXXII/228/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok (264,92KB)