Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy

 

wykaz nr 1

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Użytek

Nr księgi wieczystej

1.

Nowa Jamka

158

z mapy 1

0,5200

R

OP1O/000765900

2.

Niewodniki

232/1

z mapy 1

2,2892

Ps

OP1O/00091191/4

 

3.

Dąbrowa

269/6

z mapy 2

0,2165

R

OP1O/00076461/7

4.

Karczów

359/7

z mapy 1

1,4000

R

OP1O/00076529/2

5.

Nowa Jamka

105/3

z mapy 1

0,4200

R

OP1O/00076590/0

6.

Nowa Jamka

96/4

z mapy 1

0,2200

R

OP1O/00076590/0

7.

Dąbrowa

572/4

z mapy 2

0,0280

R

OP1O/00076461/7

8.

Lipowa

cz.dz.37

z mapy 1

0,3900

R

OP1O/00064492/6

9.

Skarbiszów

274

z mapy 3

0,0500

B

OP1O/00076090/5

10.

Prądy

80/2

z mapy 1

0,1349

Ps

OP1O/00076122/9

Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr SEK.0050.84.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2017 r.  wynosi :

  • za dzierżawę użytku rolnego  powyżej 0,10 ha w wysokości równoważnej  3 kwintali  żyta rocznie  za  1  ha  przeliczeniowy  wg ceny  żyta  przyjętego   do  wymiaru  podatku   rolnego  w  danym  roku,
  • za  dzierżawę  ogródków  przydomowych oraz użytków rolnych do 0,10 ha za 1 m2 – 0,15 zł rocznie,
  • za dzierżawę 1 m2 terenów zielonych 0,15 zł rocznie.

Do stawek czynszu należy doliczyć stawkę podatku wynikającą z obowiązujących przepisów.

Termin zapłaty czynszu dzierżawnego : do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy dzierżawy.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

           

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja