Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.

W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

wykaz nr 2

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Użytek

Nr księgi wieczystej

1.

Żelazna

cz. dz. 1231/109

3,4765

R, Ł

OP1O/00146263/1

2.

Żelazna

cz. dz. 1087/109

0,9358

Ł, R

OP1O/00146263/1

3.

Żelazna

cz. dz.

1088/109

0,0832

Ł

OP1O/00146263/1

4.

Żelazna

cz. dz. 816/109

0,5997

Ł, R

OP1O/00146263/1

5.

Żelazna

534/51

4,5195

Ł

OP1O/00146263/1

6.

Żelazna

535/66

0,3853

Ł

OP1O/00146263/1

7.

Żelazna

1235/109

0,8051

Ł, R

OP1O/00146263/1

8.

Żelazna

1266/2

2,2480

Ł

OP1O/00146970/0

9.

Żelazna

1082/2

0,9659

Ł

OP1O/00146263/1

10.

Żelazna

584/152

0,0628

Ł

OP1O/00146263/1

11.

Żelazna

595/109

0,0060

Ł

OP1O/00146263/1

12.

Żelazna

596/109

0,0173

R

OP1O/00146263/1

13.

Żelazna

838/109

0,0014

R

OP1O/00146263/1

14.

Żelazna

839/109

0,0025

R

OP1O/00146263/1

15.

Żelazna

cz. dz. 400/24

0,2200

R

OP1O/00077242/3

16.

Żelazna

cz. dz. 403/24

0,3600

R

OP1O/00089705/4

 

Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr SEK.0050.84.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2017 r.  wynosi :

  • za dzierżawę użytku rolnego  powyżej 0,10 ha w wysokości równoważnej  3 kwintali  żyta rocznie  za  1  ha  przeliczeniowy  wg ceny  żyta  przyjętego   do  wymiaru  podatku   rolnego  w  danym  roku,
  • za  dzierżawę  ogródków  przydomowych oraz użytków rolnych do 0,10 ha za 1 m2 – 0,15 zł rocznie,
  • za dzierżawę 1 m2 terenów zielonych 0,15 zł rocznie.

Do stawek czynszu należy doliczyć stawkę podatku wynikającą z obowiązujących przepisów.

Termin zapłaty czynszu dzierżawnego : do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy dzierżawy.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 9 listopada  2017 r. do dnia  30 listopada 2017 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja