Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP

Dąbrowa, dnia 9 stycznia 2018r.

GP.6733.26.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działce
nr 437/4 i części działek  nr: 430, 401 i 572/13 AM-2, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa polegającej na budowie linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla 6 domów jednorodzinnych wraz ze złączami kablowymi.   

Wpłynęło postanowienie:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.637.2017.KS z dnia 22.12.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 29.12.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek