Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Dąbrowa, 2018-01-18

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(brutto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Przebudowa ulicy Polnej w Prądach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 tyś.

I kwartał

2018 r.

 1.  

Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

650 tyś.

I kwartał

2018 r.

 1.  

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy  Wiejskiej w Żelaznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

700 tyś.

I kwartał

2018 r.

 1.  

Remont dróg wewnętrznych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 tyś.

I kwartał

2018 r.

 1.  

Remont dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 tyś.

I kwartał

2018 r.

 1.  

Utworzenie żłobka w Żelaznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

700 tyś.

II kwartał

2018 r.

 1.  

Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 tyś.

II kwartał

2018 r.

 1.  

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Usługi

Przetarg nieograniczony

100 tyś.

III kwartał 2018 r.

 1.  

Udzielenie i obsługa kredytu na rynku krajowym

Usługi

Przetarg nieograniczony

80 tyś.

IV kwartał

2018 r.

 1.  

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Dostawy

Przetarg nieograniczony

300 tyś.

IV kwartał

2018 r.

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa na rok 2019

Usługi

Przetarg nieograniczony

980 tyś.

IV kwartał

2018 r.

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził: Grzegorz Jeziorański

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

______________________________________________________________________

Dąbrowa, 2018-03-20

Aktualizacja nr 1

Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. /dodanie pozycji/

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(brutto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450 tyś.

I kwartał

2018 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził: Grzegorz Jeziorański

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

______________________________________________________________________

 

Dąbrowa, 2018-05-08

Aktualizacja nr 2

Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. /dodanie pozycji/

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(brutto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 tyś.

II kwartał

2018 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził: Grzegorz Jeziorański

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

______________________________________________________________________

Dąbrowa, 2018-06-05

Aktualizacja nr 3

Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Dąbrowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. /dodanie pozycji/

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartości zamówienia

(brutto)

PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 1.  

Przebudowa dróg wewnętrznych:

 1. Dąbrowa: ulice Jagodowa, Malinowa i Poziomkowa
 2. Ciepielowice: ul. Stawowa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 tyś.

III kwartał

2018 r.

 1.  

Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 tyś.

III kwartał

2018 r.

 1.  

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 100 tyś.

IV kwartał

2018 r.

 1.  

Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 tyś.

IV kwartał

2018 r.

 

Plan podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

Sporządził: Grzegorz Jeziorański

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja