Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.                                                                                                      

 

                                                        W Y K A Z

nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone  do dzierżawy.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                wykaz nr 1

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Użytek

Nr księgi wieczystej

1.

Ciepielowice

148/2

z mapy 1

0,1300

S-RV

OP1O/00058195/9

2.

Nowa Jamka

41/2

0,4800

Ł, R, S

OP1O/00076590/0

3.

Żelazna

403/24

0,2320

R

OP1O/00089705/4

4.

Dąbrowa

202

0,7100

R

OP1O/00089705/4

Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr SEK.0050.84.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2017 r.  wynosi :

  • za dzierżawę użytku rolnego  powyżej 0,10 ha w wysokości równoważnej  3 kwintali  żyta rocznie  za  1  ha  przeliczeniowy  wg ceny  żyta  przyjętego  do wymiaru  podatku   rolnego  w  danym  roku,
  •  za  dzierżawę  ogródków  przydomowych oraz użytków rolnych do 0,10 ha za 1 m2 – 0,15 zł rocznie,
  •  za dzierżawę 1 m2 terenów zielonych 0,15 zł rocznie.

Do stawek czynszu należy doliczyć stawkę podatku wynikającą z obowiązujących przepisów.

Termin zapłaty czynszu dzierżawnego: do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy dzierżawy.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r.

          

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja