Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.

 Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.51.2018  Wójta Gminy Dąbrowa z dnia  22 maja 2018 r.                                                                  

                                                             

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      wykaz nr  1

Lp.

Nr działki

Karta mapy

Obręb

Powierzchnia w ha

Rodzaj użytku

Nr Księgi Wieczystej

1

55

1

Sławice

0,2400

W

OP1O/00076085/7

2

111

2

Sławice

0,0410

W

OP1O/00076085/7

3

110

2

Sławice

0,0590

W

OP1O/00076085/7

4

75

2

Sławice

0,1690

Ws

OP1O/00076085/7

5

231/38

2

Sławice

0,0085

W

OP1O/00076085/7

6

228/38

2

Sławice

0,0230

RIVa, B

OP1O/00076085/7

7

224/36

2

Sławice

0,0007

W

OP1O/00076085/7

8

229/38

2

Sławice

0,0213

dr

OP1O/00076085/7

9

230/38

2

Sławice

0,0664

W

OP1O/00076085/7

10

307/35

2

Sławice

0,1530

Ws

OP1O/00076085/7

11

1272/287

4

Sławice

0,0521

W

OP1O/00076085/7

12

42 cz.

4

Sławice

0,0868

Ws

OP1O/00082367/3

13

193/72 cz.

2

Sławice

0,0319

N

OP1O/00076071/6

14

83

2

Sławice

0,0130

Bi

OP1O/00082367/3

 

Przedmiotowe nieruchomości będą używane przez Miasto Opole bezpośrednio do wykonywania ustawowych zadań  własnych gminy.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 24 maja 2018 r. do dnia  14 czerwca 2018 r.

           

 

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja