Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK. 0050.55.2018

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018  r.

 

W Y K A Z

dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa

 

wykaz nr 1

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena  lokalu mieszkalnego

Forma nabycia

1.

Dąbrowa,   

Pl. Powstańców Śl. 8/5

lokal mieszkalny (izba) nr 5

o pow. użytkowej 20,90 m2 + pomieszczenia przynależne (piwnica, komórka na poddaszu) 

o pow. 15,00 m2

346/7, 347/2

z mapy 2

0,1200

udział 931/10000

OP1O/00093559/6

 

5 600 zł

 

 

własność

 

 

Lokal mieszkalny przeznaczony do kapitalnego remontu.

Dla przedmiotowego terenu gmina Dąbrowa nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa przedmiotowa nieruchomość w części posiada symbol 3.10.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  19 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja