Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK. 0050.61.2018

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018  r.

 

W Y K A Z

 dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu,

obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa

 

wykaz nr 2

 

Lp.

Oznaczenie                 i położenie nieruchomości

Numer działki

pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

cena  nieruchomości

Forma nabycia

1.

Opole, obręb Karczów - droga

618

z mapy 3

 

0,4400

 

OP1O/00076529/2

 

247 000 zł

 

 

własność

 

 

Dla przedmiotowego terenu miasto Opole nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Opola jest w tracie realizacji. Planowane przeznaczenie w studium dla ww. terenu – teren aktywności gospodarczej.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

Wykaz wywieszony jest na czas 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  19 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja