Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2018

14 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin

na dzień 21 października 2018 r., głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Informacje o uprawnieniach wyborców:

 

PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFUchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie

PDFInformacja Pełnomocnika Wójta ds. wyborów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zamieszczania plakatów wyborczych i prowadzenia kampanii wyborczej na obiektach gminnych

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

PDFInformacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
PDFHarmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

PDFInformacja o składzie i siedzibie oraz harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego powołanego na obszar gminy Dąbrowa
PDFHarmonogram dodatkowych dyżurów urzędnika wyborczego

PDFOdwołanie dyżuru z 8.10.2018r.
 

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń list kandydatów na radnych

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 24 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 24 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 24 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

 

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2018r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa
 

PDFZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.136.2018 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 

PDFInformacja Urzędnika Wyborczego o pierwszym posiedzeniu członków obwodowych komisji wyborczych
 

Wizualizacja Wyników w Gminie Dąbrowa