Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP

Dąbrowa, dnia 12 września 2018r.

GP.6733.18.2018.EP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla 5 domów jednorodzinnych wraz ze złączami kablowymi, na części działek nr: 316/6, 320/40, 320/45 i 319, AM-1,  obręb ewidencyjny Karczów.

Wpłynęło postanowienie:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.490.2018.KS z dnia 30.08.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 04.09.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowych postanowień w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

Erwin Marsolek